Vi utfører et bredt spekter av tjenester og oppgaver innen skipsservice. A Marine Service AS utfører oppdrag for DOF og andre store aktører i markedet og garanterer en kvlitativ og sikker fremgangsmetode for våre kunder.

Motorarbeid

Vi utfører vedlikehold og reparasjonsarbeider på maskiner og roterende utstyr

Hydraulikk

Vi utfører montasje, service og vedlikeholdsarbeid på hydraulikkanlegg

Sveising

Vi har platearbeid på på alle stålkvaliteter, aluminium og andre metaller. Alle arbeider blir utført av sertifiserte sveisere

Maling

Vi har utstyr og personell for utførelse av overflatebehandling og nødvendig rigging for utførelse av arbeidene

Elektro

Overhaling av elektromotorer, generatorer, pumper utføres av høyt kvalifisert personell

Rør

Vi utfører montasje av rør opplegg for de fleste skipssystemer. Arbeidene utføres i anlegg for hydraulikk, ferskvann, sjøvann, olje og systemer for damp.

Vi utfører oppdrag for DOF

Se video

Vi har nå utviklet en ny type luke som er godkjent av DNV-GL

A-Marine Service har nå utviklet en ny luke som er beregnet for montering i skuteside på på offshore fartøy. Det er mange fartøy som i dag skal arrangeres for landstrøm når de ligger ved kai og da er det 2 store kabler som skal trekkes ombord i fartøy. Kablene må trekkes inn gjennom en egen luke som må plasseres i skuteside og denne luke må arrangeres med forsvarlig tetting.

Utstyr

Vi har alt nødvendig utstyr for utførelse av våre arbeider

  • SVEISEAPPARATER FOR ELEKTRODE, RØRTRÅD, MIG, TIG
  • KOMPRESSORER, GENERATORER - RØRPRODUKSJON OG BØYING
  • PÅPRESSING KONER I DE FLESTE SYSTEMER
  • BILER OG TILHENGERE MED 2 OG 3 AKSLER FOR TRANSPORT
  • MALERSPRØYTER OG STELLINGS MATERIELL
  • SERTIFISERTE SVEISERE FOR ALLE TYPER SKIPSSERVICE.

Vår prosess

Vi i A-Marine Service AS har over lengre tid utarbeidet en kvalitativ og sikker fremgangsmetode ovenfor våre kunder

Besiktigelse og rådgivning. Vi foretar en befaring av skipet og aktuelle problemområder. Det utføres deretter en undersøkelse, hvorpå rådgivning om ulike løsninger presenteres.
Tilbud – Fremdriftsplan Det utarbeides nå et tilbud på gjennomføringen av arbeidet basert på den utførte befaringen. Skulle det være behov for tjenester innenfor andre fagfelt enn det A-Marine besitter, så benyttes underleverandører koordinert av våre prosjektledere.
Utførelsen av arbeidet Vårt arbeid holder en høy faglig standard og preges av godt kvalitativt håndverk. Oppdragene koordineres av prosjektledere med lang erfaring fra maritime og multidisipline prosjekter.
Dokumentasjon Det dokumenteres alltid at de som brukes på jobbene er kvalifiserte arbeidsfolk med nødvendige sertifikater for riktig utførelse. Vi er familiære med klassekrav som DNV GL, ABS og andre selskaper.
HMS Vi følger opp arbeidet under hele prosessen, påser at alt arbeid utføres i henhold til forskrifter som gjelder både ombord på skipet og i bransjen generelt.

Bruk vår kunnskap til din fordel.

Trenger dere rådgiving og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip? Ta kontakt så får vi startet et godt samarbeid.

Kontakt oss