Ships Service

A-Marine Service performs most types of assignments within ship service - on vessels operating along the Norwegian coast. Great reviews related to offshore vessels. Among our customer portfolio, are the largest listed companies.

Contact us

Ship Service

We perform a wide range of services and tasks for your vessels

ENGINE

We carry out maintenance and repair work on machines and rotary equipment

HYDRAULIC

We carry out assembly, service and maintenance work on hydraulic systems

WELDING

We have plate work on all steel grades, aluminum and other metals. All workers are carried out by certified welders

PAINT

We have equipment and personnel for surface treatment and necessary rigging for the execution of the work

ELECTRIC

Overhaling and electric motors, generators, pumps and high-quality personnel

TUBES

We carry out assembly of pipe systems for most ship systems. The work is carried out in facilities for hydraulics, freshwater, seawater, oil and steam systems.

We are currently performing ship service for:

We have now developed a new hatch that is intended for mounting on skipside on offshore vessels. There are many vessels that are currently planned for shorepower when they are at the dock and there are 2 large cables to be taken on board vessels. The cables must be pulled through a separate hatch which must be placed on the skid side and this hatch must be arranged with proper sealing.

SHIP SERVICE EQUIPMENT

We have all the necessary equipment for carrying out our work

skipsservice

Sveiseapparater for elektrode, rørtråd, mig, tig  
kompressorer, generatorer - rørproduksjon og bøying
påpressing koner i de fleste systemer
biler og tilhengere med 2 og 3 aksler for transport 
malersprøyter og stellings materiell 
Sertifiserte sveisere for alle typer arbeid.

Vår prosess

Vi i A-Marine AS har over lengre tid utarbeidet en kvalitativ og sikker fremgangsmetode ovenfor våre kunder

Besiktigelse og rådgivning

Vi foretar en befaring av skipet og aktuelle problemområder. Det utføres deretter en undersøkelse, hvorpå rådgivning om ulike løsninger presenteres.

Tilbud – Fremdriftsplan

Det utarbeides nå et tilbud på gjennomføringen av arbeidet basert på den utførte befaringen. Skulle det være behov for tjenester innenfor andre fagfelt enn det A-Marine besitter, så benyttes underleverandører koordinert av våre prosjektledere.

Utførelsen av arbeidet

Vårt arbeid holder en høy faglig standard og preges av godt kvalitativt håndverk. Oppdragene koordineres av prosjektledere med lang erfaring fra maritime og multidisipline prosjekter.

Dokumentasjon

Det dokumenteres alltid at de som brukes på jobbene er kvalifiserte arbeidsfolk med nødvendige sertifikater for riktig utførelse. Vi er familiære med klassekrav som DNV GL, ABS og andre selskaper.

HMS

Vi følger opp arbeidet under hele prosessen, påser at alt arbeid utføres i henhold til forskrifter som gjelder både ombord på skipet og i bransjen generelt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close