Om oss

Selskapet tar stolthet i å tilby kvalitativ rådgivning og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip. Vi tilbyr også planlegging og gjennomføring av reparasjon og servicearbeid

A-Marine AS ble stiftet av Hilmar Andersen og Øystein Eldevik. Selskapet tar stolthet i å tilby kvalitativ rådgivning og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip. Vi tilbyr også planlegging og gjennomføring av reparasjon og servicearbeid. I tillegg fungerer vi som prosjektledere for oppdragene og benytter innleid personell/selskap med riktig spisskompetanse for jobben.

Det faglige fundamentet for vår virksomhet er flg.:

Hilmar Andersen – Har erfaring fra montering av rørsystemer på landanlegg og skip fra 1967 – erfaringen i disse årene knytter seg til:

  • Sanitæranlegg
  • Sentral varme anlegg
  • Rørsystemer for pumpe stasjoner for alle typer petroleums produkter på raffineri og de fleste tankanlegg for oljeprodukter.
  • Hydraulikk systemer for vinsjer og løfte utstyr om bord på skip. Bygging og reparasjon.
  • Montering av rørsystemer og kondensat systemer for lavtrykksdamp, mellom trykksdamp og høytrykks damp. Kjeler, beholdere og turbiner knyttet til de forskjellige systemer. Alt underlagt Kjelekontrollen – innehatt alle Kjelekontrollens sertifikater for sveising, rørlegging og reparasjon av kjeler.
  • Service, modifikasjon på alle typer rørsystemer på offshore fartøy og tank skip.
  • Vi utfører også under seiling.

Øystein Eldevik – Var ansatt flere år i skipsmeglerfirma J. Gran og Co, Bergen og arbeidet da med kontrahering av skip ved Norske Skipsverft. Begynte deretter hos skipsverftet Mjellem & Karlsen i Bergen og senere Bergen Group. Arbeidet med salg knyttet til nybygging av skip, samt ombygging og reparasjon. Har innehatt stilling som leder for salg og kalkulasjon ved nevnte selskap – arbeidet i stor grad med internasjonale prosjekter. Har også arbeidet i skipsteknisk konsulentfirma med internasjonalt prosjektsalg. Har i flere år vært daglig leder for mekanisk virksomhet.