Prosjekter

Se referanser vi har utført tidligere.

Klamring av avgass rør over bro dekk på AHTS fartøy. Under operasjon har fartøy over tid fått påført skader i klamring av rør.

Nytt arrangement er utarbeidet med klaver rundt rør, klosser av sinter metall benyttet for at varme trekking av rør kan finne sted uten skade på klamring.

Fleksible ledd benyttet mellom rør.

Arrangement montert på samtlige avgass rør.

Hekkrull på en AHTS blir utsatt for stor slitasje ved håndtering av anker og kjetting over hekk rull. Slitasje må utbedres og tidvis må plate felt fornyes.

Ny plate er valset ferdig og forberedt for montering med sliss sveising.

Arbeidene ble utført komplett på ett skift ved kai Bergen.

Havari på gir til styring av azimut om bord PSV fartøy.

Planet gir med lager etc var knust.

Gir ble demontert og brakt til verksted hvor videre demontering ble foretatt. Gir ble bygget opp med nye lager etc i verksted og deretter tilbake montert om bord.

Kabelarer blir utsatt for betydelig slitasje i lommer og opp sveising av lommer blir tidvis nødvendig å foreta.

Utførelse av denne type arbeid krever kunnskap om hvilket tilsats materiale som må benyttes, forbehandling av sveise områdene og operatør med kvalifikasjoner.

Vi har utført denne type arbeider på en rekke kabelarer og med svært godt resultat.