Skipsservice

Trenger dere rådgiving og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip? Ta kontakt så får vi startet et godt samarbeid.

Trenger dere rådgiving og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip? Ta kontakt så får vi startet et godt samarbeid.

Motorarbeid

Vi utfører vedlikehold og reparasjonsarbeider på maskiner og roterende utstyr

Hydraulikk

Vi utfører montasje, service og vedlikeholdsarbeid på hydraulikkanlegg

Sveising

Vi har platearbeid på på alle stålkvaliteter, aluminium og andre metaller. Alle arbeider blir utført av sertifiserte sveisere

Maling

Vi har utstyr og personell for utførelse av overflatebehandling og nødvendig rigging for utførelse av arbeidene

Elektro

Overhaling av elektromotorer, generatorer, pumper utføres av høyt kvalifisert personell

Rør

Vi utfører montasje av rør opplegg for de fleste skipssystemer. Arbeidene utføres i anlegg for hydraulikk, ferskvann, sjøvann, olje og systemer for damp.

I tillegg utfører vi

  • Reparasjon, vedlikehold, oppgradering og modifikasjon av skips utstyr – spesielt rettet mot offshore fartøy
  • Tilstandskontroll eksisterende systemer
  • Kostnadsvurdering ved utbedring og modifikasjon
  • Planlegging, koordinering og utførelse av oppdrag
  • Taksering av skader ved havari

Bruk vår kunnskap til din fordel.

Trenger dere rådgiving og engineering knyttet til reparasjon og servicearbeid på skip? Ta kontakt så får vi startet et godt samarbeid.

Kontakt oss